Jognyilatkozat

A jognyilatkozat teljes tartalmát a PQRS Kft weboldalának látogatója a látogatás tényénél fogva önmagára nézve kötelezően elfogadja.

PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft

Jognyilatkozat

 

 

PQRS Tanácsadó és Szolgáltató Kft (PQRS Kft) (székhely: 1048 Budapest, Intarzia u. 13.; cégjegyzékszám: 01-09-296796, adószám: 25928721-2-41, önálló cégjegyzésre jogosult ügyvezető igazgató neve: dr. Kovács Lóránt) mint Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) Magyarország törvényei és más jogszabályai alapján az alábbi jognyilatkozatot teszi, amely jognyilatkozat teljes tartalmát a Szolgáltató weboldalának látogatója a látogatás tényénél fogva önmagára nézve kötelezően elfogad:

 

  1. §

A Szolgáltató fenntartja a jelen weboldalra vonatkozó valamennyi jogot, ideértve egyebek mellett a szellemi tulajdonhoz fűződő jogot, és az általa készített tartalom (szöveg, kép, fénykép, videó, mozgó és mozdulatlan vizuális és hanganyag stb.), forráskód, domain név, szoftver, adatfájl, brand (márka) stb. szerzői jogát. Tilos a Szolgáltató weboldalát, vagy a Szolgáltató weboldalának bármely részét harmadik fél rendelkezésére vagy használatába bocsátani, a Szolgáltató weboldaláról bármely módon másolatot készíteni, azt átdolgozni, vagy nyilvános, illetve kereskedelmi célra felhasználni.

 

  1. §

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a weblapján elhelyezett tartalom – a Szolgáltató saját céges és ügyfélszolgálati adatain túl – pontos és helytálló, aktuális vagy teljes, továbbá azt sem garantálja, hogy a weboldala megszakítás nélkül működik, minden hibától mentes, valamint, hogy – a Szolgáltató tudta nélkül – harmadik fél nem használja azt törvénytelen célból. A Szolgáltató weboldala tartalmazhat hiperhivatkozás, banner és hirdetés stb. alakjában harmadik fél weboldalára mutató tartalmat; erre a Szolgáltató fennhatósága nem terjed ki, ezért a harmadik fél weboldalának tartalmáért a Szolgáltató nem felel.

 

  1. §

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldala használata során és e használat következtében közvetlenül vagy közvetve bekövetkezett kárért és elmaradt haszonért.

 

  1. §

A Szolgáltató törekszik arra, és minden ésszerű óvintézkedést meg is tesz, hogy saját rendszerét a kártól és a törvénytelen használattól megóvja. A Szolgáltató korszerű műszaki és szervezési intézkedéseket alkalmaz, valamint figyelemmel van a legújabb technológiára.

 

  1. §

Az életkoránál fogva korlátozottan vagy nem cselekvőképes személy kizárólag Magyarország törvényei és más jogszabályai figyelembevételével használhatja a Szolgáltató weblapját, és veheti igénybe a Szolgáltató szolgáltatását.

 

  1. §

A Szolgáltató jelen Jognyilatkozatára kizárólagosan a magyar jog és joghatóság érvényes.

 

  1. §

A Szolgáltató a jelen Jognyilatkozatát bármikor megváltoztathatja.

 

 

Érvényes: 2019. január 1-jétől visszavonásig.

PQRS Kft

Gear.svg